25 May - Şənbə 08:44:05
şriftin ölçüsü A A A
Milli İqtisadi Model Kitabı

Mündəricat

Ədəbiyyat

1. Prof. Dr. Haydar Baş, Mektûbât, İcmal yay, İstanbul 1994, 2. baskı 2. Prof. Dr. Haydar Baş, İman ve İnsan, İcmal yay, İstanbul 1996, 4. baskı3. Prof. Dr. Haydar Baş, Veda Hutbesinde İnsan Hakları, İstanbul 2001.4. A. Smith, Milletlerin Zenginliği, Çev. Haldun Derin, M.E.B. Yayınları 19555. Akın Önder, Muğla Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, 19.09.2004, A.A6. Bank of Japan, www.boj.or.dp7. BIS – Bank of International Settlements, Trennial Survey 20048. D.İ.E, Ekonomik ve Finansal Veriler, www.die.gov.tr9. D.İ.E, GSMH Hesapları, www.die.gov.tr10. Denis Henri, Histoire de la pensée économique, Presses Universitaires de France, 197111. IMF World Outlook 200512. Dış Ticaret Müsteşarlığı, www.dtm.gov.tr13. DİE, www.die.gov.tr 14. Doç. Dr. Gülsün Yay, 1990’lı yıllarda Finansal Krizler, İktisat’ın Dama taşları- 2002, Eğitim serisi-2, 15. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, 2.bas. 200316. EBRD (European Bank for Recostruction and Development 2002)17. EUROSTAT ( Statistical Office of The European Communities17 a Elektrik mühendisleri odası Dergisi, sayı 451

18. OECD, Main Economic Indicators Agust 200519. FED, 09/ 06/ 2005, www.federalreserve.gov20. Gardner Ackley, Macroeconomic Theory, The Macmillion Company, New York, 197021. Hazine Müşteşarlığı, İç Borç Stokunun Alıcılara Göre Dağılımı, www.treasury.gov.tr22. Hoover K., The New Classical Macroeconomics, 199823. IMF Economic Outlook, June 1998; OECD Analytical Databank24. İktisat’ın Dama Taşları, II, 2002, İÜ İktisat Fak. Mez. Cem; Doç. Dr. Burak Atamtürk, Klasikler ve Adam Smith25. İktisat’ın İlkeleri, Ortak Kitap, Alkım Yay, Ankara 199626. Japan Ekonomic Yearbook 27. IMF International Financial Statisticis, October 2003.28. John Maynard Keynes, The General Theory and Employment, İnterest and Money, The Macmillian Press ltd, London 197329. K. Marx, Kapital30. Karl Brunner and Allan H.Meltzer, The Phillips Curve and Labor Markets, North-Holland Publishing Company, 197631. IMF International Financial Statistics, October 200332. Ekonomic Survey of Japan 33. M. Friedman, Kapitalizm ve Özgürlük, ç. D. Erberk ve N. Himmetoğlu 34. Prof. Dr. C. Can Aktan, Monetarizm ve Rasyonel Beklentiler Teorisi, Politik iktisat, İzmir 200035. M.Firiedman, Qantity Theory of Money, 195636. Ministery of Finance of Japan, (06.09.005). 37. State Administration on Foregien Exchange, People’s Republic of China.38. Muğla Ünv. Temiz Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme Merkezi 2005 yılı Etkinlikleri, Oturum 639. Mustafa Çınkı, Rant Lordları, Ankara 200440. Nicholas Kaldor, The New Monetarism, Lloyd Bank Review, No 97,197041. Prof. Dr. Güven Önal, Akşam, 02.07.200142. Mustafa Çınkı, Rant Lordları, 1.baskı, Ankara 200443. Prof. Dr. Erdogan Alkin, İktisat, Filiz Kitabevi, İst. 199244. Prof. Dr. M.Merih Paya, Para Teorisi ve Para Politikası, 2.b. İstanbul: Filiz Kitapevi,1999.45. Prof. Dr. Osman Z. Orhon, Başlıca Enflasyon Teorileri ve İstikrar Politikaları, Filiz Kitabevi 199346. Prof. Dr. Rona Turanlı, Malthus’un Nüfus Kuramı ve A.G.Ü.47. World Bank’s Debtor Reporting System (DRS)48. Prof. Dr. Zafer Tunca, Makro İktisat, Filiz kitabevi, 3. baskı 200149. T.C. Merkez Bankası, www.tcmb.gov.tr50. European Central Bank, OECD, Eurostat 200551. China Statistical Yearbook, Bank of China52. Prof. Dr. Nuri Uman, Başka Ülkelerin Bilançoları ile T.C. Merkez Bankası Bilançolarının Karşılaştırılması, 199153. TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 22, c 1454. The World Bank, World Development Indicators 55. DİE Turkey, Istatistical Year Book 200456. The World Bank, World Development Indicators57. The World Distribution of Income Xavier Sala-i Martin Department of Economics, Colombia University Working, Paper no 8933, May 2002.58. The World Bank, 2004 (Census and Statistics Department)59. The Economic Journal, 112 51-92, January 2002, Royal Economic Society, True60. World Income Distribution 1988 and 1993, Branko Milanovic61. Türkiye Ziraat Odaları Birliği,14.05.2002, A.A62. Visser H., The Quantity of Money, 197463. World Bank, 200364. www.worldbank.org/globaloutlook.65. World Bank (Prospects for The Global Economy)
66. www.gantep.edu.tr/-mmp/8458/bilim.html
67. Türkiye Jeotermal Derneyi. www.jeotermal-dernegi.org.tr

Facebook-da MİM